En | Fa

استندهای راهنما (way finding)

استندهای راهنما از جمله ادوات راهنمایی بسیار رایج می باشد که در انواع اماکن عمومی برای اطلاع رسانی طبقات ، مسیریابی و نمایش محصول به همراه عرضه اطلاعات از آن استفاده می شود . به دلیل واقع شدن استند روی سطح زمین ، مکان یابی محل استقرار استند و متریال و طراحی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد .