یک گام فراتر از تبلیغات

تابلوهای راهنمای دیواری (Wall Sign)

تابلوهای راهنمای دیواری (Wall Sign)

در طراحی داخلی و خارجی ساختمان ها ، تابلوها و نشانه های راهنمایی طراحی می شود که برای اطلاع رسانی در اماکن عمومی نصب می گردد که کاربردهای متفاوتی دارد که بنا به محل استقرار آن ، طیف وسیعی از فعالیت های انسانی و نشانه های طراحی داخلی را به نمایش می گذارد .

هر تابلو پیامی دارد که می تواند با یک طراحی درست و استاندارد به شکل صحیح پیام را انتقال دهد .

Open chat
ایمن موج هوشمند | ارائه دهنده تجهیزات تبلیغات بصری و نورپردازیتابلوهای راهنمای دیواری (Wall Sign)