یک گام فراتر از تبلیغات

تابلوهای راهنمای سقفی(Hanging Sign)

تابلوهای راهنمای سقفی(Hanging Sign)

آویز سقفی

آویز سقفی چیست ؟

فضاهای پر رفت و آمد مثل فروشگاهها ،بیمارستان ها ، ترمینال ها ، فرودگاهها و اماکنی از این دست به دلیل وسعت فضا نیاز به دیده شدن از زوایا و فواصل مختلف را دارند . این مشکل با تعبیه کردن تابلوهای آویز سقفی hanging sing حل شده است .

این تابلوها جدا از صرفه جویی در وقت ، باعث هدایت ترافیک عبور و مرور مراجعین می گردد .

Open chat
ایمن موج هوشمند | ارائه دهنده تجهیزات تبلیغات بصری و نورپردازیتابلوهای راهنمای سقفی(Hanging Sign)