شاید در راهروهای مراکز تجاری و یا فروشگاه های بزرگ و یا حتی فرودگاه ها قدم زده باشید و با تابلوهای آویز شده برخورد کرده باشید.

در اینجا به مدل های مختلف تابوهای آویز می پردازیم.

تابلوهای راهنمای سقفی

این مدل از تابلوها بصورت یکطرفه و دوطرفه قابل تولید می باشد.

در قدیم از تابلوهای نوردار برای این تابلوها استفاده نمی کردند و با گذشت زمان تابلوهای نوردار جایگزین مدل های بدون نور شدند.

فروشگاه های تجاری پوشاک برای مشخص نمودن اتاق های تعویض لباس به جهت تکریم ارباب رجوع از این نوع تابلوها استفاده می کنند.

بالای فضاهایی نظیر صندوق فروشگاه همچنین از این تابلوها استفاده می گردد.

تابلوهای راهنمای سقفیمتریال تابلوهای راهنمای سقفی

متریال های مختلفی هستند که میتوان با آن ها این مدل از تابلو ها را تولید نمود ولی انتخاب متریال متناسب با نظر و سلیقه مشتریان خواهد بود.

موارد بالا ازجمله متریال های شاخصی هستند که میتوانند متریال اصلی ساخت و تولید تابلوهای راهنمای سقفی باشند.

 

کاربردهای تابلوهای راهنمای سقفی

موارد فوق بخشی از مجموعه هایی هستند که میتوانند از این مدل تابلوهای راهنمای مسیر استفاده نمایند.

 

درنظر بگیرید در یک مجموعه بزرگ وارد شده اید و هیچ فردی برای راهنمایی شما و سوال اینکه مقصد را از او سوال نمایید نباشد.

تابلوها و علائم موجود در آن مکان میتواند کمک زیادی به شما برای رسیدن به مقصد داشته باشد.

یکی از الزامات ساختمانی در ساختمان های بزرگ استفاده از علائم و نشانه های راهنمای مسیر می باشد.

برای این منظور مقررات ساختمانی یک الزام برای تاییدیه و ارائه پایان کار را استفاده از علائم دانسته است.